Vertalingen bij het voorjaarsconcert

De vertalingen zoals getoond op de beamer vindt u hier.
Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor
copyright 2018-2019 CZM
Vakantie van 28-05 tot 27-08 Het koor begint weer op 27 augustus! Het bestuur wenst u een goede zomer en is uiteraard bereikbaar voor dringende zaken.