copyright 2018-2023 CZM

Oud Papier

Hoewel traditiegetrouw het Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor eens in de zes weken papier inzamelde in Westlaren, het Centrum en Zuid Es is hier in 2020 een eind aan gekomen. Werd in het verleden het papier ingezameld met behulp van tractoren en wagens en auto’s met aanhangers waarbij veelal een 10 tot 14-tal leden werd ingezet, al dan niet aangevuld met vrijwillige niet-leden, zo werd in 2017 gekozen voor de inzet van een tweetal kraakperswagens. Het voordeel hiervan was dat er slechts 6 personen behoefden te worden ingezet te weten 2 gidsen t.b.v. de chauffeur en 4 opstappers. Bijkomend voordeel was dat met de inzameling slechts 1 handeling was gemoeid. Voorheen moest het papier vanaf de wagens worden overgeladen in open containers. Deze inzet was echter van korte duur want als gevolg van de COVID pandemie in 2020 moest deze wijze van inzameling worden beëindigd. Daarnaast speelde nog het gegeven dat door de hoge gemiddelde leeftijd van de koorleden en de daarmee gepaard gaande fysieke en andere beperkingen de belasting te groot werd en onvoldoende mankracht kon worden gegarandeerd en ingezet. Als alternatief werd met toestemming van de gemeente Tynaarlo een container geplaatst op het parkeerterrein aan de Voorkampen achter het zwembad Aqualaren. Middels advertenties in de Oostermoer werd het publiek kenbaar gemaakt dat Iedereen in de gelegenheid werd gesteld om elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur het papier hier in te leveren. De ervaring leert dat hiervan inmiddels ruimschoots gebruik wordt gemaakt en velen de weg naar de container hebben gevonden. Een gegeven waarmee wij als Christelijk Zuidlaarder Mannenkoo rerg blij mee zijn!
Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor
INLEVEREN OUD PAPIER Wanneer: Elke zaterdagmorgen Waar: Zuidlaren achter zwembad Aqualaren Tijdstip: tussen 10 en 12 uur

Oud Papier

Hoewel traditiegetrouw het Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor eens in de zes weken papier inzamelde in Westlaren, het Centrum en Zuid Es is hier in 2020 een eind aan gekomen. Werd in het verleden het papier ingezameld met behulp van tractoren en wagens en auto’s met aanhangers waarbij veelal een 10 tot 14- tal leden werd ingezet, al dan niet aangevuld met vrijwillige niet-leden, zo werd in 2017 gekozen voor de inzet van een tweetal kraakperswagens. Het voordeel hiervan was dat er slechts 6 personen behoefden te worden ingezet te weten 2 gidsen t.b.v. de chauffeur en 4 opstappers. Bijkomend voordeel was dat met de inzameling slechts 1 handeling was gemoeid. Voorheen moest het papier vanaf de wagens worden overgeladen in open containers. Deze inzet was echter van korte duur want als gevolg van de COVID pandemie in 2020 moest deze wijze van inzameling worden beëindigd. Daarnaast speelde nog het gegeven dat door de hoge gemiddelde leeftijd van de koorleden en de daarmee gepaard gaande fysieke en andere beperkingen de belasting te groot werd en onvoldoende mankracht kon worden gegarandeerd en ingezet. Als alternatief werd met toestemming van de gemeente Tynaarlo een container geplaatst op het parkeerterrein aan de Voorkampen achter het zwembad Aqualaren. Middels advertenties in de Oostermoer werd het publiek kenbaar gemaakt dat Iedereen in de gelegenheid werd gesteld om elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur het papier hier in te leveren. De ervaring leert dat hiervan inmiddels ruimschoots gebruik wordt gemaakt en velen de weg naar de container hebben gevonden. Een gegeven waarmee wij als Christelijk Zuidlaarder Mannenkoo rerg blij mee zijn!
Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor
copyright 2018-2023 CZM
INLEVEREN OUD PAPIER Wanneer: Elke zaterdagmorgen Waar: Zuidlaren achter zwembad Aqualaren Tijdstip: tussen 10 en 12 uur