copyright 2018-2023 CZM

Oud Papier

Update 27 oktober 2020

Oud papierinzameling met de kraakperswagen op zaterdagmorgen is gestopt.

Door de hoge gemiddelde leeftijd van de koorleden en de daarmee gepaard gaande fysieke en andere beperkingen ziet het Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor zich genoodzaakt te stoppen met de inzameling van oud papier op de zaterdagmorgen.

Alternatief: zelf brengen

Als alternatief kunt u elke zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur uw papier blijven afleveren bij de container achter zwembad Aqualaren. Wij vragen hiervoor begrip.
Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor
Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor
copyright 2018-2023 CZM

Oud Papier

Update 27 oktober 2020

Oud papierinzameling met de kraakperswa-

gen op zaterdagmorgen is gestopt.

Door de hoge gemiddelde leeftijd van de koorleden en de daarmee gepaard gaande fysieke en andere beperkingen ziet het Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor zich genoodzaakt te stoppen met de inzameling van oud papier op de zaterdagmorgen.

Alternatief: zelf brengen

Als alternatief kunt u elke zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur uw papier blijven afleveren bij de container achter zwembad Aqualaren. Wij vragen hiervoor begrip.