Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor
copyright 2018-2023 CZM

Repertoire

Helaas is onze bibliotheek te groot om op een mobiel in te zien, deze is wel beschikbaar op de computer / laptop / tablet. Voor advies kunt u terecht bij onze PR functionaris Frits de Vries.
copyright 2018-2023 CZM

Repertoire

Hieronder een kijkje in onze bibliotheek. Niet alle nummers zijn recent ingestudeerd, voor advies kunt u terecht bij onze PR functionaris Frits de Vries. 1. Vaste rots van mijn behoud, J. v.d. Waart. 2. Geluckig is het land, J. Zwaan. 3a. - Herders Zondagslied. 3b. - Zondagslied eens herders. C. Kreutzer. 4. La Pastorella. Fr. Schubert/Goldoni 5. Slavenkoor, G. Verdi/André Lemarc. 6. Aria en Priesterkoor, A. Mozart 7. Zigeunerkoor, G. Verdi/H. Mennen 8. Domine salvam fac, A. Giesen 9. Old Black Joe, H. v.d. Laan/S.C. Foster 10. Nobody knows, B. Renden 11. Jeruzalem, Jeruzalem, G. Verdi/W. Kloek 12. Deutsche Messe, Fr. Schubert 13a. - Gods Ere in de Natuur, L. van Beethoven 13b. - Die Ehre Gottes, L. van Beethoven/Jan Zuidema 14. Ach blijf met uw Genade, Jan Zuidema 15. Lobe den Herrn, Jan Zuidema 16. Een kind is ons geboren, Jan Zuidema 17. Eens meienmorgens vroege, F. van Durmen/H.J. van Brabant 18. Muß I denn, Lex Karsemeyer 19. Caro mio ben, T. Giordani/P. Kiel 20. Het leven is een Krijgsbanier, G. Gezelle/W. Landré 21. Tristis est, G.B. Martini 22. Jan Hinnerk, H. v.d. Laan 23. Jägerchor, K.M. von Weber 24. O Bone Jesu,C.B. Palestrina 25. My Lord, what a morning, B. Renden/S. de Boer /Jan Zuidema 26a. - Zing van de gave die God ons schenkt 26b. - Gebed: Weet u wel, hoe lang ik hier al ben, J. van Haeringen/W. Hardenbol 27. Beati Mortui, F. Mendelsohn 28. Aria en Jagerskoor, Fr. von Flotow/W. Kloek 29a. - Abend im Gebirge, B. Michelangeli/T. Fischer 29b. - La Montanara, T. Ortelli/L. Pigarelli 30a. - Heer, wees mijn Gids, Jan Zuidema 30b. - Avondliedje, Kuhlau/Jan Zuidema 31. Die Forelle, Fr. Schubert/Jan Zuidema 32. Es ist ein Reis entsprungen, M. Praetorius/Jan Zuidema 33. Hoor de Engl'en zingen d'eer, F. Mendelsohn/Jan Zuidema 34. Komt, verwondert U hier mensen, Jan Zuidema 35. Noël, Jan Zuidema 36a. - Stille Nacht 36b. - Hingabe des Herzens, Jan Zuidema 37. Engelkens door 't luchtruim zweven, Jan Zuidema 38. Wanderers Nachtlied, W.A. Goethe/Jan Zuidema 39. We shall overcome, M.L. King 40. Wie Groß bist du, Jan Zuidema 41. Der Lindenbaum, Jan Zuidema 42. Al den weg leidt mij mijn Heiland, Jan Zuidema 43. O Pepita, A. Müller 44. Steal away, Jan Zuidema 45. Ik kniel aan Uwe kribbe neer, Jan Zuidema 46. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen, Jan Zuidema 47. Hosanna, Jan Zuidema 48. Ecce, quomodo moritur, J. Händel/J. Gallus 49. - Noordzee - Vlaamsche kermis - Tineke van Heule, E. Hullebroeck 50. Nobody knows the trouble I've seen, Jan Zuidema 51. Agnus Deï, G. Bizet/S. Sanders 52. Rosin in Tirol, C. Zeller/A. Bauckner 53. Hodie Christus, Palestrina 54. Looft nu den Heer, Jan Zuidema 55. Van U wil ik zingen, Jan Zuidema 56. Bless this house, H. Tayler/Jan Zuidema 57. O Isis und Osiris, W.A. Mozart 58. Russisch Vesperkoor, D. Bortnianski/Jan Zuidema 59. Anne Marie, Jan Zuidema 60. Oh, what a beautiful mornin' , O. Hammerstein 61. Wij blijven geloven, J. van Haeringen/W. haredenbol 62. Kaljinka, H.P. Keuning 63. Glory, glory hallelujah, H. v.d. Laan/H. v,d, Yp 64. Avondklokken, Sj. Djesachar 65. Zaterdagavond, Sj Djesachar 66. Wiegenlied der Hirten, Jan Zuidema 67. Heerlijk klonk het lied der Eng'len, Jan Zuidema 68. Het Slijpertje, O. van Hemel 69. Moeke, doar stait ain vrijer an de deur 70. Ain Boer wol noar zien Noaber tou 71. Gott grüße Dich, Jan Zuidema 72a. Ritters Abschied, Jan Zuidema 72b. Ritters Abschied, Johanna Kinkel 73. Piet Hein, F.J. Roeske 74. - Horch, was kommt von drauß rein - Au claire de la Lune, Jan Zuidema 75. Psalm 84 (Angklicaanse zetting), Bewerking: Wim Opgelder 76. Ik hoor trompetten klinken 77. Berend Botje ging uit varen 78. Kinderkens komt, E. van Wouw 79. Kerstcantate, Koos Bons 80. king all-glorious, G.M. Vail/C.Wesley 81. Ein Jäger wollt zum jagen gehn, F. Schröder/P. Zoll 82. O Heer die onze Vader zijt, P. Wiersma 83. Gebed: Ik bid aan, v. Dalberg/Bortnianski 84. Volkren, hoort de blijde mare, W. kerfhout/H/J/ Gauntlet 85. Aduramus, C.P. Palestrina 86. Ere zij God, J. v.d. Waart/J.A.P. Schultz 87. Ode, H. de Wolff 88. Neem, Heer, mijn beide handen, P. valk 89. 'k wil U , o God, mijn dank betalen, P. Valk 90. Nederland en Oranje, A.C. Benson/E.Elgar 91. Go, tell it on the mountain, M. Browne 92. Beveel gerust Uw wegen, P. Valk 93. Jezus leven van mijn leven, P. Valk 94. Den store, hvide vlok.., E. Grieg/A. Lemarc 95. - In Jesu name - Schoon boven alle schone, H. Badings 96. Wohl mir daß Ich Jesum habe, F. Pijlman 96a. Chorale Cantate 147 (Engelse tekst van nummer 96), Bewerking: Wim Opgelder 97. Resonet in Laudibus, J. Händel/J. Gallus 98. Heft aan, heft aan, P. Valk 99. In the garden, A. Miles/B. Renden 100. Con el tripili, W. van Rijckevorsel 101. Ambrosianischer Lobgesang, E. Gebhardt/E. Run 102. ik hef tot U, die in de hemel zijt, P. Valk 103. Hymne, K.M. de Bruin/J. Sibelius 104. Trösterin Musik, A. Bruckner 105. - Het leven is een krijgsbanier - Almachtige verheven Heer, P. Siebesma 106. The three Kings, P. Cornelius 107. Zither carol, M. Sargent 108. Torches, J. Joubert 109. Let us break bread together, P. Siebesma 110. Get on board, little children, P. Siebesma 111. Ein fester Burg ist unser Gott 112. Twee voerlui, J. v.d. Waart 113. Als hier een pot met bonen staat, R. Karsemeyer 114. Skotse trije, L. Karsemeyer 115. - God enkel licht - Is dat, is dat mijn Koning, P. Valk 116. - Platofflied - Wolga, Sj. Djesacher 117. Popule meus, L. Vittoria 118. O God, kom mijn geding beslechten, P. Siebesma 119. - Wees mijn Leidsman, J. Hughes/J. Kolvers - Mijn Herder is de Here God, I.S. Ivirne/J. Kolvers 120. Panis Angelicus, C. franck/H. v.d. Yp 121. Away in a manger, P. Siebesma 122. Midden in de winternacht, P. Siebesma 123. De Heer is mijn Herder, P. Siebesma 124. Home sweet home, H.R. Bishop/H. Günther 125. - De opstanding - Ik zeg het allen, dat hij leeft, P. Siebesma 126. Pelgrimskoor, R. Wagner 127. Komt, vrienden, in het ronden, P. Siebesma 128. Klokke Roeland, J. destoop/H. Günther 129. Bethlehem, J. v.d. Waart 130. 't Is geboren het Goddelijk Kind, C. v.d. Peet 131. Gelijk als de witte zwanen zingen, A. Engels 132. - Mijn Nederland - Zonnezang, J. kroonenberg/G.A. Mangold 133. Joshua fit the battle of Jericho, H.P. Keuning 134. Treuer Liebe, P. Siebesma 135. Vesper, D. Bortnianski 136. Down by the riverside, P. Siebesma 137. In dulci jubilo, P. Siebesma 138. O Jezus Christus licht ze bij, D. Dijk 139. Jeruzalem, C.H.H. Parry/P. Siebesma 140. Merk toch hoe sterk, H. Burman 141. Vree, diepe vree, E. Leidzen 142. Bondslied, Hogendorp 143. - Ding dong! merrily on high, C. Wood - God rest you merry, gentleman, D. Willcocks 144. - Dit is de dag, die God ons schenkt - Looft God, gij Christ'nen, maakt Hem groot 145. Hoor de herders, hoe ze Hem loven 146. Hoe zal ik U ontvangen, M. Teschner 147. - Ei oechnjem - Soldatenlied, Sj. Djesachar 148. César Franck Psalm 150, J. Krediet 149. Fröhliches Wandern, A. Vancura 150. - The Coventry Carol - God rest you merry gentleman, G. v.d. Horst - On Christmas night 151. Er is een land van louter licht, Y. Visser 152. Meester, men zoekt U wijd en zijd, Y. Visser 153. Sta op! Een morgen ongedacht, Y. Visser 154. Nu triomfeert de Zoon van God, Y. Visser 155. - Wilt heden nu treden - Bede voor 't vaderland, P.M. Zijderland 156. Ave Verum Corpus, W.A. Mozart 157. Mijn Drente, J. Uilenberg 158. What shall we do, G. v.d. Horst 159. Ontwaakt, o mens, de dag breekt aan, S. Webbe 160. The first Nowell, D. Willcocks 161. - Pax vobiscum - Die Auferstehung, Fr. Schubert 162. Tollite Hostias, C. Saint-saëns 163. Eere zij god in den Hooge, D. Bortnianski 164. Gloria (mis in A gr. terts), J. v.d. Waart 165. Psalm 98, P.J. Potgieser 166. Cantate Domino, H.L. Hassler 167. Een mens te zijn op aarde (lied 172), W. Barnard 168. O little town of Bethlehem, H. Camstra 169. In de stad van Koning David, H.J. Gauntlet 170. O, du fröhliche, Gerrit Zoon 171. Der frohe Wandersmann, F.M. Barthold 172. Der träumende See, R. Schumann 173. Praise the Lord, o my soul, R. Smart.G. Kaspersma 174. Southern medley (Barbershop Showtunes), Society for the preservation and encouragement of barbershop quartetsinging in America 175. - Blijf bij mij Heer - Ere zij aan God de Vader, Wim Opgelder 176. - Looft de Koning, heel mijn wezen (lied 460) - Ontwaak, o mens/ het nieuwe daglicht (lied 380/381) - O Heer die onze Vader zijt (tegenstem) (lied 463), Wim Opgelder 177. Drei Könige, P. Cornelius 178. Sarie Mareis, Wim Opgelder Twee volgende nummers op verzoek van arrangeur ingetrokken 179. - Hoe zachtkens glijdt ons bootje - Daar was een meisje loos, Wim Opgelder 180. - Hendrik had een boerderij - Daar kwam ene boer uit zwitserland Wim Opgelder 181. Komt allen tezamen (Adeste Fidelis) J. Penders 182. Medley van Negro spirituals Wim Opgelder 183. Maria Wiegenlied Max Reger/Jan Vermulst 184. Stille nacht (tegenstem en tegentekst) Wim Opgelder 184b. Stille nacht (nederlandse tekst zie nummer 36) Wim Opgelder 185. Geen wieg voor een Koning, (Nederlandse tekst zie nummer 121), P.R. Siebesma/J.C. Knoppert 186. Komt allen tezamen (liedboektekst zie nummer 181), J. Penders 187. Wees welkom Immanuel (vertaling van nummer 177), P. Nicolai/arr: P. Cornelius, Bewerking: Wim Opgelder 188. Lijdensliederen voor mannenkoor, P.R. Siebesma/Wim Opgelder 189. Alle volken, looft de Here, A. Noordegraaf 190. Heilig ist der Herr, M. Praetorius/E.Elsenaar 191. Als de boer een paar klomp'n, Wim Opgelder 192. Onze Patriotjes, Virilis 193. Graag gezongen liederen voor Mannenkoor deel 2, Jan Zwanepol 194. Groot is Uw Naam, A. Lvov/W. van Galen 195. Het komt op aarde, H. v.d. Brink/Jan v.d. Waart 196. Over heel de wereld, Kieke Walstra/Jan v.d. waart 197. Een Seraphinse Tonge, Henk Held 198. Maria die zoude naar Bethlehem gaan, Henk Held 199. 1 - This land is your land 2 - Yankee doodle 3 - Skip to my Lou 4 - Tom Dooley, Bewerkingen: Wim Opgelder 199. 2 - The Star spangled Banner, Bewerking: Wim Opgelder 200. Memory of old: - Precious to me: I ain't nobody's darling - Music to move, Bewerkingen: Wim Opgelder 201. - Somebody loves me - Stars fell on Alabama, Mitchell Parish/Frank Perkins - I wish you love, Ch. Trenet /Amerikaanse bewerking: Albert A. Beach - Aint misbehaven, Bewerking: Wim Opgelder - Happy days, J. Yellen/M. Ager Bewerking: Wim Opgelder, 202. De Heilige Stad Bew: H.W. de W./S. Adams 203. Psalm 98 Anglicaanse Koorzetting Bewerking: Wim Opgelder 204. Vreemdeling van Gallilee mrs. Morris/R.B. Gosen/ Arr: Wim Opgelder 205. Elk uur, elk ogenblik K.J. Mulder/ bewerking: Wim Opgelder 206. Bereitet dem Herrn den Weg C. Dedekind (1674) Arrangement: Wim Opgelder 207. Lift up your Heads G. Weissel (1642) Arrangment: Wim Opgelder 207a. De deuren zullen opengaan Bewerking: Wim Opgelder 208. Minuit Crétien A. Adam/ Arr. mannenkoren: M. Koekelkoren 2e Arr: Wim Opgelder 209. Quittez Pasteurs Bew: Martin Koekelkoren 210. See amid the Wintersnow Bew: Godfried van der Horst 211. De sterre gaat stralen (Original Wels melody) Bew: Gotze Kaspersma 212. Meer dan versiering (zie 26a) Bewerking: Wim Opgelder 213. Hoor een Heilig Koor van stemmen (zie ook gedeelte no. 207) Muziek: English Hymnal/ Arr: Wim Opgelder/ tekst: W. Barnard 214. Gebed des Heren Orig. muziek: P.I. Tsjaikovski (Russische tekst) Bew. mannenkoor: Chr. Verhoog Overz. nedl. taal: Wim Opgelder 215. Schepper en Koning/ God onzer Vaad'ren Isaac Watts/George W. Warren Bewerking: Joh. Kolvers 216. Lead me, Lord Samuel Sebastian Wesley 217. I want to be a Christian Bewerking: Barend Renden 218. Geprezen zij de Heer tekst en koorbewerking: Jan van Ingen Schenau/ Muziek: Th.A. Arne 219. Sing unto God (no. 1057 York series) Händel/T.E. Robinson 220. Wanderlied Robert Stolz/ tekst:Robert Gilbert / Koorbew: Reinhard Grieshaber 221. Katjoesja boris Larsov 222. Hawa Naguila (Israëlisch Volkslied) Bew: Hans P. Keuning 223. Tiritomba (Canzone Napolitana) Bew: Martin Koekelkoren 224. - Chanson d'amour tekst en muziek: W. Shanklin Arrangement: Wim Opgelder - Hymne a L' amour tekst: E. Piaff/ muziek:M. Monnot, Arrangement: Wim Opgelder - L'amour est Doux tekst: P. Cour/ muziek: A. Popp arrangement: Wim Opgelder 225. Berend Botje Bewerking: Wim Opgelder 226. - Camptown Races - Old folks at Home - My old Kentucky Home (no. 1453 York Series) tekst en muziek: Stephen C. Foster, Arr mannenkoor; richard Hall 227. Bye bye Love tekst en muziek: F. Bryant & B. Bryant Arr: Wim Opgelder 228. All through the night ( AR HYD Y NOS) Old Welsh Air no. 736. York series Carl Zöllner 230. Eens, als de bazuinen klinken (volksmelodie uit Wales) Tom Naastepad/ Bewerking: Yme Visser 231. JUBILEUMBOEK (Opgedragen aan CZM t.g.v. 25 jarig bestaan van de vereniging door onze dirigent Wim Opgelder) - Grote God, wij loven U (liedboek 444), H. Swart, H.A. van Bakel - O Jezus, hoe vertrouwd en goed (446), A.R. Reinagle, W. Barnard - In Christus is noch west noch oost (308), J.W. Schulte Nordholt - Soms groet een licht van vreugde ( 448), J.W. Schulte Nordholt - Door de nacht van strijd en zorgen (459), J. Stainer/J.W. Schulte Nordholt - O hoogt' en diepte (461); S. Webbe, J.J. Thomson, W. Barnard - Als God, mijn God maar voor mij is (466) ; J.J.L. ten Kate - God in den Hoog' alleen zij eer (254) ; D.C. Meijer jr, Jan Wit - O eeuw'ge Vader, sterk in macht (467) ; J.B. Dykes, Riemens, W. Barnard - Neem mijn leven laat het Heer (473) ; J.H. Knecht, C.B. Burger - Eeuwig woord U willen wij bezingen (476) ; Herrnhut, C. Rijnsdorp - Wees gegroet, gij eersteling (221) ; J.J.L. ten Kate - Aan U behoort, o Heer der heren (479) ; J. Wit - Gij, die alle sterren houdt (483) ; A. den Besten - Heilig, heilig, heilig (457) ; J.B. Dykes, W. Barnard Totale bewerkingen: Wim Opgelder Persoonlijk eigendom van de leden 232. Zum Spaß (Naar melodiëen van Paul Lincke) Bewerking: Wim Opgelder 233. Dank sei Dir Herr G.F. Händel/Bew: Aad v.d. Hoeven 234. Im weißen Rößl Ralph Benatzky 235. Seven Lonely Days tekst: E.A. Schuman/muziek: M. Brown/ Arr: Wim Opgelder 236. Holy, holy (Anthem uit de Aria "dove sei" G.F. Händel 237. Veni, Jesu, Amor mi L. Cherubini/Arr: Wim Opgelder 238. Hoor de klokken Frans Punt/Jan de Waart 239. Hoort gij d'Englen zingen (Gez. 136) Johann Christoff Blumhart/ Bew: Hennie Slettenhaar 240. Weihnachts Wiegenlied (Dr. Lothar Irle) Melchert Schuurman jr. 241. Echo Carol Bewerking: Jan van Beekum 242. Ik kniel aan Uwe kribbe neer (lied141) J.S. Bach/Wim Opgelder 243. Tegenstem bij lied 456 Tegenstemzetting: Wim Opgelder 244. Uit Uw verborgenheid Sytse de Vries/Willem Vogel/ Zetting: Wim Opgelder 245. Thou knowest Lord (Gij kent o God) Henry Purcell/ Bew: Jurjen Hempel 246. Hymne Christoph Willibald van Gluck/ tekst en bew: Hans van Rossum 247. Santo, santo, santo (Kerklied uit Argentinië) 248. Hallelujah Ere zij God de Zoon Bron: onbekend G.J. Elvey/M. v.d. Plas 249. The British Grenadiers (17e Eeuw) Arr; Wim Opgelder 250. Now is the month of Maying (1006 York Series) Thomas Morley/ Arr: Thomas Keighley 251. O praise ye the Lord/Komt zing voor de Heer C. Parry/M. v.d. Plas Arr: Wim Opgelder 252. Jij en Ik Coby Nijpels/Gregor Bak/ Arr: Wim Opgelder 253. Eeuwen geleden Arr: Wim Opgelder 254. Mary had a Baby Arr: Wim Opgelder 255. It's a birthday Bewerking: Sander van Marion 256. O kindeke klein J.S. Bach/Bew: M. Koekelkoren 257. L'Adieu des bergers Hector Berlioz/ Bewerking: Jan Vermulst 258. Freu dich Erd' Arr: Jan van Beekum 259. Oh, wasn't it a band Arr: Wim Opgelder 260. How beautiful are the feet Uit: De Messiah/G.F. Händel Arr: Wim Opgelder 261. And the Glory of the Lord Uit: De Messiah/G.F. Händel Arr: Wim Opgelder 262a. Chant. Anglicaanse zetting. (verzen uit Psalm 81 en psalm 75) (NBG vertaling) J. Barnby/Bewerking: Wim Opgelder 262b. De eerste dag der week Tekst: Joke Ribbers/Melodie: Volswijs/ Arrangement: Wim Opgelder 262c. De toekomst is .... Tekst: I. Lievaart/Melodie: W. Vogel/ Arrangement: Wim Opgelder 262d. Samen in de naam van Jezus Ch. Groot 263. Thanks be to God (Dank aan de Heer) Bewerking: Wim Opgelder 264. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes uit: "Die Schöpfung" /Jos. Haydn 265. Perette en de melkkan H. v. Tussenbroek/Bewerking: Wim Opgelder 266. - Herkent u deze melodie? Als ik wist dat je zou komen had ik de loper uitgelegd / Land van Maas en Waal / Poen, poen, poen, poen / Weet je nog wel oudje / Twee motte / Met zulke rozen als op jouw wangen / Je bent als een wilde orchidee / Zuiderzeeballade / Als sterren flonk'rend aan de hemel staan / Als ik wist dat je zou komen .... - Totale bewerkingen: Wim Opgelder 267. De Tamboer J. Barti/Bewerking: Wim Opgelder 268. Mag ik je roeien in m'n bootje? Bewerking: Wim Opgelder 269. De maan is opgekomen J.A.P. Schulz/Arr: J. de Haan/ Bewerking: Wim Opgelder 270. Intochtslied Muziek: E. Silcocks/ARROW tekst: M. Koijck/de Bruyne 271. Ev'ry time I feel the Spirit Spiritual 272. Het oude Woord (uit: Zingend geloven) Tekst: Sytze de Vries 273. O kom, o kom Immanuel W. Barnard 274. Een Kind ons geboren Muziek: Christmas carol "Greensleeves" Ned. tekst: Gerd Wielomp/Wim Opgelder 275. Ding dong, Wim Opgelder 276. Helder schijnt de ster J. Rutter/Wim Opgelder 277. Hallelujah (uit: "Messiah") G.F. Händel/ Ned. tekstbew: D.N.J. v.d. Pauw/ Arrangemant: Marius Monnikendam 278. He's the lily of the Valley Negro Spiritual/Arrangement: P. Soorsma 279. Ma bela bimba Bewerking: Wim Opgelder 280. Bojarenliederen 22 - Duschetchka Mädchen, mein mädchen - Wdolpo ulize Durch die Straße - Chodit wjetjer Um das Tor - Woron kworonu Rabe fliegt zum Raben Verzorging/Herausgegeben von TON KLOS 281. Morte Christe (When I survey the wondrous cross) Emrys Jones/P.J. Peddoe Jones/Isaac Watts 282. Drinking Song Music by Sigmund Romberg/Words by Dorothy Donnelly 283. Tell me why (Barbershop Quartet Singing Traditional/arrangement by The Society for the preservation and encouragement of Barbershop quartetsinging in America 284. Tonight L. Bernstein/arrangement: Hendrik Vos 285. Die launige Forelle (variationen über Schuberts Lied) - Thema "Die Forelle" von Franz Schubert - Mozart: eine kleine nachtforelle - Beethoven: Zur ehre der forelle - Weber: Der Freifisch - Wagner: Fischerchor - Gebirgsforelle am späten Abend - Forelle nach Wiener Art - Forella Italiana - Wolga - Forelle - Fischfang mit Lis(z)t Franz Schöggl 286. Ik droomde eens .... Frans Kocx 287. Heer ik kom tot U Gearge Welpthon/Jan Visser/ Klaas Jan Mulder 288. Onze Vader Bach - Gounod/Bewerking: Rein Ferwerda 289. Ere zij aan God den Vader Henry Smart/ arrangement: Klaas Jan Mulder 290. Abba, Vader arrangement: A. Roodbergen 291. De Lindeboom ( dialect - gronings) meziek: Franz Schubert/ vertoaling: Jan Sieben Uffen/bewerking: W. de Boer 292. De Forelle (dialect - gronings) meziek: Franz Schubert/ tekst: Jan Sieben Uffen/bewerking: W. de Boer 293. Doe bist ja zo'n laiverd (dialect - gronings) W.A. Mozart (Zauberflöte)/ tekst: Henri R. Wierth/bewerking: W. de Boer 294. Mien Toentje (dialect - gronings) Tekst en muziek: Ede Staal/ bewerking: W. de Boer 295. Riu, riu, Chiu Arrangement voor Mannenkoor: Edwin Velvis 296. In 't Nacht'lijk duister Bewerking voor Mannenkoor: Meindert W. kramer 297. O, hoe heerlijk, hoe begeerlijk (Siciliaanse melodie) Koorzetting: Aad van der Hoeven 298. Midden in de winternacht Tekst: H.L. Prenen/Bewerking: W. de Boer 299. Still, still, still Bewerking voor Mannenkoor en Orgel: Jeljer Vlieg 300. Hawa Naguila ( Israëlisch Volkslied) Arrangement: Sietse de Vries 301. Kyrië (aan Dany Zonewa) Jaganoff 302. I'll wish, I had given Him more Grace Reese Adkins 303. Dankt, dankt nu allen God Muziek: J.S. Bach/bewerking: Jan Zwanepol 304. Hymnus "Jauchzet, jauchzet dem Herrn" Friedrich Silcher (1789 - 1860) 305. Hymne (uit Cantate 207) Joh. Seb. Bach/Klaas jan Mulder 306. Joy to the world Muziek: L. Mason/tekst: I. Watts/ Bewerking: W. de Boer 307. Mary's Boy Child Bewerking: W. de Boer 308. Dierb're Heer Jezus Mannenkoorarr: Klaas Jan Mulder 309. Komt nu gij Herders, gij allen tezaam Bewerking: KLaas Jan Mulder 310. Vol van pracht Mannekoorarr: Klaas Jan mulder 311. Adoramus Te Music: Theodore Dubois/Arr: Klaas Jan Mulder 312. Domine Salvum (Uit: "Messe Solenelle") Benedictus (Uit: "Messe Solenelle") Beide: Ch. Gounod Transcriptie mannenkoor: Rein Ferwerda 313. Libiamo uit: "Il Travaita" Verdi 314. Husarenmarsch uit: "Die Zirkusprinzessin" Emmerich Kálmán 315. Miserère uit: "Il Travatore" Giuseppe Verdi 316. Madre Pietosa (De macht van het Noodlot) uit: "La Forza del Destino" Giuseppe Verdi 317. As the Deer (uit: "Songs of Praise" (Als een hert dat verlangt naar water) Tekst en Muziek: Martin Nyström 318. Toen Herders waakten in de nacht Este's Psalter 1592 Tekst en bewerking: Wim van Galen 319. Waarom o God waarom Tekst-auteur onbekend/Muziek: Piet Soorsma 320. Éen zwaluw maakt zomer Tekst: Eppie Dam/ Muziek: Hindrik van der Meer 321. Blijf met Uw genade (Nederlandse en Engelse tekst) Arrangement: Edwin Velvis 322. The birthday of a King Adapted by Edwin Velvis/ words and music by Michael W. Smith/ simplified by Edwin Velvis 323. The Old Hundredth R. Vaughan Williams 324. Come, Thou Almighty King Anonymus/music: Felice de Giardini/ Arr: Mosie Lister 325. Immortal Invisible, God only wise Arrangement: Edwin Velvis 326. O Praise God in His Holiness (Psalm CL) Charles Villiers Stanford/ Bewerking: Edwin Velvis 327. Jezus leeft in eeuwigheid Tekst en muziek: Ch. A.E. Groot/ Arrangement: Jan Zwanepol 328. Avondgebed (original: "Calm is the see") Music by: Henrich Pfeil (1835 - 1899) Nederlandse tekst: Ad van Vugt 329. Wij willen Holland houen Vaderlands lied uit de 19e eeuw verdere bronnen onbekend 330. Voermanslied Bewerking: H. Coljée 331. Lascia chío pianga Georg friedrich Händel/nedl. tekst: Hans v.d. Laan/Bew: Oscar van Hemel 332. Avondklokken Franz Abt (1819 - 1885) 333. Die Nacht (Voorjaarsnacht) F. Schubert (1797 - 1828) / Fr. A. Krummacher (?) (1767 - 1845) 334. Wij moeten Gode zingen (Gezang 301) Tekst: W. Barnard/ Melodie en zettingen: W. Vogel (17 - 04 - 1990) 335. Dir, Seele des Weltalls (Gij, ziel van 't heelal) W.A. Mozart/ Nederlandse tekst: Joh.F. Keja 336. Dit is de dag (De zingende kerk) zetting: Willem Vogel/ tekst: H. Oosterhuis 337. Koraalfantasie over gezang 429 "Wie maar de goede God laat zorgen" Jan de Haan 1980 338. Er is een stroom van vrede (uit het fries vertaald door Jan Popkema) 16e eeuw, Michael Praetorius 1609 Tekst: Eppie Dam/ bewerking: Jan de Jong 339. Immanuël (uit het fries vertaald door Jan Popkema) Loys Bourgeois 1551 Tekst: Eppie Dam/Bew: Jan de Jong 340. Licht dat ons aanstoot in de morgen Bewerking: H. de Jong november 2003 341. Wees mij genadig Heer (naar psalm 56) Tekst: Wim van Galen/ Melodie: F.C. Maker/Bew: Wim van Galen 342. Nachtgesang im Walde Fr. Schubert (1797 - 1828) / Johann Gabriel Seidl 343. Zoals ik ben ... W.B. Bradburry (1849) Vert: H.V. 't Veld 344. Weinachtliche Hirtenlieder: - Als Ich bei meinen Schafen wacht - kommt, Ihr Hirten Arrangement: J. de Haan/ Bewerking: Jan Veen 345. Isjla Marina (Russisch Volkslied) Bewerkt door: Bernard Smilde 346. Stille nacht Bewerking: J. Pranger 347. Pomp and Circumstance no.1 Edward Elgar/words: Arthur C. Benson arrangement: Henk van Lijnschoten 348. Laat het stil zijn in Uw nacht Nel Benschop/ Koorzetting: Jaap J. Hunze 349. Kerst-Intrada Muziek: Martin Mans 350. Ere zij God (tegenstem) (via kwartet Erica verkregen) Muziek: F.A. Schulz/ Arr: Jacques Colijn 351. Veni, Sancte Spiritus Jimco Zijlstra 352. Vol van verwachting Muziek: Eileen Silcocks/tekst: Marijke de Bruijne/Bewerking:W. de Boer 353. Licht dat ons aanstoot Muziek: Antoine Oomen/tekst: Huub oosterhuis/Bewerking: W. de Boer 354. Heer diep in mij aanwezig Muziek: Hindrik van der Meer/tekst: Eppie Dam 355. Zie de zon Muziek: Giusseppe Verdi/Tekst: Martin Mans/Arr; Martin Mans 356. Wandrers Nachtlied Muziek: Carl Amand Mangold/tekst: Johann Wolfgang von Goethe 357. Edelweiss (Sound of Music) R. Rodgers en O. Hammerstein/Arr: Jimco Zijlstra 358. Oklahoma (O, what a beautiful morning) R. Rodgers en O. Hammerstein/Arr: Jimco Zijlstra 359. Hail,Bright Morningstar Inspired by trumpet voluntary: Jeremiah Clarke/ Arr: Jimco Zijlstra 360. Gloria Jaap J. Hunzt 361. Kerstzang tekst: M. van Bezoyen/ muziek: Jan van der Waart 362. Drieluik: - Midden in de Winternacht - 't Is geboren het Godd'lijk Kind - Nu zijt wellekome Traditional/ Arr: Frans Kocx Traditional/Arr: Frans Kocx Traditional/Arr: Frans Kocx 363. Gloria in excelsis Deo Muziek: Antonio Vivaldi/ Arrangement: Bert Duijst 364. Sailing Gavin Sutherland/Arrangement: Frans Kocx 365. Conquest of Paradise Lyrics: W. Hautvast/music: Vangelis/ arr: Frans Kocx 366. Santo Arr: Tore W. Aas 367. Onze Vader (Otsje Nasch) N.N. Ledrowa / Op tekst gezet voor C.Z.M.: Jan Veen 368. Roll, Jordan roll Bewerking Mannenkoor: K.J. Mulder 369. Jeruzalem, O stad van goud Muziek: Naomi Shemer / Arr: Martin Mans 370. Herr, deine Güte reicht so weit ! E.A. Grell, 1800 – 1886 / Bewerking: Lorenz Lauterbach 371. Kyrie (Uit: Messe Breve) Muziek: Charles Gounod/Arr: Bert Duijst 372. For unto us a child is born Muziek: G.F. Händel/Arr: Bert Duijst 373. Deck the hall (Welsh Christmas Carol) Arr: Martin Mans 374. Vrede Tekst en muziek: Martin Mans 375. In Bethlehems stal tekst: J. de Liefde/Muziek: W. Croft/Arr: Jan Zwanepol 376. Oranjefantasie Arr: Martin Mans 377. Wonderwereld vol geheimen Bew: Peter Siebesma 378. Een vogel ze broedt Bew: Peter Siebesma 379. More love to Thee, o Christ Tekst: Elisabeth P. Prentiss Muziek: W. Howard Doane, songs of devotion, 1870 Bew: J. Veen (febr. 2009) 380. De Heer is mijn Herder, Psalm 23 Bewerking: Jan Veen 381. Rorate Tekst: Margryt Poortstra/ Muziek: Geke Bruining 382. De tijd van buigen is voorbij, Psalm 114 Tekst: Eppie Dam/ Muziek: Gerben van der Veen 383. Ave Maria (Angelus Domini) Franz Biebl 384. Jacob's Ladder, tekst: Wim Raadsheer/ arr: Sander van Marion 385. Tebe Poem, D. Bortnianski 386. Liefde tekst en muziek: Herman Riphagen 387. Neem mijn leven bewerking: Kl. J. Mulder 388. The Rose Tekst en Muziek: Amanda Mc. Broom Arr: Frans Kocx 389. Ik zou wel eens willen weten Tekst en Muziek: Jules de Corte Arr: Frans de Kocx 390. De storm muziek: H.M. Palmer arr: Martin Mans 391. Stil in die nacht tekst en muziek: Gerard Strootman 392. Let the whole creation cry S.A. Brooke /G.J. Elvey / Arr: Roelof Elsinga naar een idee van: Paul Sjolund 393. Jesu, joy of men's desiring Jimco Zijlstra 394. Wij zoeken hier Uw aangezicht ("tussentijds" lied 9) T: Sietze de Vries/Bew: Peter Siebesma 395. Nearer, my God, to Thee T: Sarah Fuller Flower Adams/Arr: Klaas J. Mulder 396. Into my heart H. CLarke/ Arr: Roelof Elsinga 397. Verlangen M: Antonin Dvorak/Bew: Lars Mulder 398. Geweld M: Charles Gounod/Bew: Lars Mulder 399. Mijn ziel, verheugt u in de Heer W.A. Mozart 400. You'll never walk alone Richard Rogers 401. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder R. Shaffy / Arr: Frans Kocx 402. Thuma mina ( vier Zuid-Afrikaanse Vrijheidsliederen) Arrangement: John Bouwmans 403. Houd mij vast ( een Fins lied) Arrangement: Martin Mans 404. Er is een God, die hoort Tekst en muziek: J. Pel, G.C. Stebbins / arrangement: Jan de Graaff 405a. Ik kniel aan Uwe kribbe neer, Bewerking: Jan van der Waart 405b. Bethlehem, Tekst: B. Hamminga - J. v.d. Waart / Muziek: Jan van der Waart 406. 't Is geboren het Goddelijk Kind Corn. v.d. Peet S.C.J. 407. Heilig Nacht Joh. Friedr. Reichardt / zetting: Siegfried Boris 408. As with gladness men of old Arrangement: D. Rouwkema 409. Vanwaar zijt Gij gekomen (uit: tussentijds) M. Prätorius / Jan Zuidema 410. God sprak in oude tijden (Duitse volksmelodie) Tekst en bewerking: Wim van Galen 411. Come, Thou long expected Jesus 412. Weihnachtsglocken Hermann Sonnet 413. Ons is een Kind geboren Muziek: J.A.P. Schulz / Tekst: Ds. Montanus (1665) / Bewerking: W. de Boer 414. Zegen ons Algoede Tekst: J. van der Waals/Muziek: C. Gregor/ Arr: Hendrik van Lith 415. Der Herr ist mein Hirt (Naar psalm 23) Bernhard Klein (1793-1832) op.23 Nr. 4 416. Ich bete an die Macht der Liebe Dimitri Bortniansky /satz: Franz Josef Siegel 417. Steal away Bewerking: Barend Renden 418. Het lied van de opstanding Huub Oosterhuis / Bewerking: Peter Siebesma 419. Oh Danny Boy Arrangement: Frans Kocx 420. Amazing Grace John Newton / Harriet Beecher-stowe / arrangement: John Bouwmans 420a. Abide with me Henry F. Lyte / William Monk / arrangement: John Bouwmans 421. Blowing in the wind 422. Zegenbede (numeri 6) Muziek: Martin Zonnenberg / tekstbewerking: Jan Veen 423. Kyrie en Gloria Feike van Tuinen 424. God heb ik lief, psalm 116 tekst: Hans de Ruiter / muziek: Johan Bredewout 425. 't Was nacht in Beth'lems dreven koorzetting: Jaap J. Hunze 426. O jesus , I have promised tekst: John E. Bode / muziek: "Angels story"; Arthur H. Mann 427. De maan is opgekomen muziek: J.A.P. Schultz / tekst: M. Jakobse (liedboek 391) / Bewerking: W. de Boer 427k. Ons is een Kind geboren muziek: J.A.P. Schultz / tekst: ds. Montanus / bewerking: W. de Boer 428. Ga met God en Hij zal met je zijn Ralph Vaughan Williams / Gert Landman 429. Ook voor u muziek: Giuseppe Verdi / arr: Martin Mans / tekstbew: onbekend 430. Witter dan Sneeuw, Mannenkoor bewerking: Martin Zonneberg 431. O, verblijdende bewerking: Ber Joosen 432. Messe Breve, Charles Gounod / Bewerking: Gerhard Rabe Kyrie; Gloria; Sanctus; Benedictus; Agnus Dei 433. Stille Nacht, Franz Graber (1818) 434. Psalm 134 (statenberijming) Arrangement: Jan Pranger 435. De stilte zingt U toe o Here (Psalm 65) Traditional /Arr: Frans Kocx 436. - 437. Psalm 42 1,4 en 5: Louis Bourgeois / Arr. mannenkoor: Klaas Jan Mulder 438. God enkel licht( liedboek 449) ; Bew: Frits Vugteveen 439. Blest are the pure in heart ; melody: W.H. Havergal / harmonisation: R.A. te Wies / Bew: Frits Vugteveen 440. Doech Two Blagiej ; Wasili P. Solowjew-Sedoi (1907-1979) 441. I need Thee evrery hour ; Robert Lowrey / tekst: Annie S. Hawkes / Bew: Frits Vugteveen 442. Gij dienaars aan den Heer gewijd (psalm 134) ; Loys Bourgeois (1551) / zetting: Luuk Tuinder / Bew: Frits Vugteveen 443. Heer ik kom tot U ; Arr: Jelmer VLieg / Frits Vugteveen 444. Zegen ons algoede (gezang 456) ; Christiaan Gregor (1784) / bew: Alle Roodbergen / Frits Vugteveen 445. Abba Vader, U alleen ; Harmonisatie: Jelmer Vlieg / Bew: Frits Vugteveen 446. Blijf bij mij Heer ; Bew: Luuk Tuinder (NLB 247) 447. Spirit of the living God ; traditional / Bew: Frits Vugteveen 448. Motet: gebed ; A. Gawanski / Bew: Frits Vugteveen 449. Blagoslovi (pslam 103) ; Bew: Frits Vugteveen 450. Hoor een heilig koor van stemmen ; Christopher Wordsworth (1807-1885) / Vertaling: Willem Barnard (1920-2010) / Bew: Bouwe Dijkstra 451. Sta op! Een morgen ongedacht (liedboek 210) ; Melchior Vulpius (1609) / Bew: Frits Vugteveen 452. Ere zij aan God de Vader ; Bew: Luuk Tuinder / Frits Vugteveen 453. Lichtstad met Uw paar'len poorten ; BewL: Meindert Kramer / Frits Vugteveen 454. My Lord, What a mornin'; Arr: Jelmer Vlieg / Bew: frits Vugteveen 455. Vertrouwen ; Hessel Ludwig 456. Ora pro nobis ; Bew: Frits Vugteveen 457. Glory to the King of Kings ; Denman Thompson 458. How can I keep from singing; American traditional / Bew: Frits Vugteveen 459. Guide me, o Thou great Jehova; William Williams / John Hughes 460. Agnus Dei; Hans Olav Mork / Tore W. Aas 461. Nader mijn God bij U; melodie: L. Mason / arr. Martin Mans / Bew: Frits Vugteveen 462. O lux beata Trinitas; Vespergesang uit: Adspice Domine / Felix Mendelssohn Barhtoldy / Bew: Frits Vugteveen 463. Wees stil en weet: Ik ben uw God; lied 887 / zetting: Rintje te Wies / Bew: Frits Vugteveen 464. Glora - Intrada; Bew: Frits Vugteveen 465. Eeuwen geleden; Bew: Frits Vugteveen 466. Wiegenlied er Hirten;Bew: R.A. te Wies 467. Guten Abend, gut' Nacht;Johannes Brahms, opus 49, nr. 4 / Arr: Harry Koning 468. O, Du Fröhliche; (Siciliaanse Volksweise " O sanctissima" / Traditional / Bew: Frits Vugteveen 469. Away in a manger; Traditional Bew: Rob van Dijk / Bew: Frits Vugteveen 470. It came upon the midnight clear; David Willcocks Bew: Rutgers / Bew: Frits Vugteveen 471. Son of Mary; lyric and music: John. W. Peterson Arr: Frans Kocx 472. O, Heiland, reisz die Himmel aufTekst und melodie: Fr. von Spee / Bew: Frits Vugteveen 473. Stille Nacht; Fr. Gruber / Bew: Frits Vugteveen 474. See amid the winter 's snow 475. Ach Herr. lass dein lieb' Engelein; J.S. Bach / bew: Gezinus Veldman 476. Als ik in gedachten sta; Arr: Jan Peter Teeuw / tekst: J. van der Waal 477. Around the hill of Calvary; J.E. Parks / arr: Martin Mans 478. Selig sind die Verfolgung leiden; Wilhelm Kienzl 479. Come and morn with me awhile; Dale Grotenhuis 480. 't Is middernacht; William B. Brabury 1853/bewerking: Frits Vugteveen 481. U zij de Glorie; G.F. Händel/bewerking: Frits Vugteveen 482. Blessing; Traditional/ Muziek: Martin Mans 483. Der Lindenbaum; Franz Schubert / tekst: Wilhelm Müller / Bew: Frits Vugteveen 484. Deep Harmony; Handel Parker / Isaac Watts / Bew: Feike van Tuinen 485. Laudate omnes gentes (Naar psalm 117); Melodie: Taizé / Bew: Jelmer Vlieg 486. O Herr, gib Frieden (Tebe Po`em); Bortnianski / Bew: Frits Vugteveen 487. Nu is de dag ten einde; Zetting: Luuk Tuinder 488. Be thou my vision; trad: Irish melody / zetting: Rintje de Wies 489. This is my song (hymne Finlandia) Jan Sibelius / tekst: Lloyd Stone / Bew: Frits Vugteveen 490. Die zwölf Räuber (oude Russische legende); anoniem / Bew: Frits Vugteveen 491. You raise me up; Brendan Graham / Rolf lovland; Arr. Franz Kocx 492. Das Morgenrot (gedicht van dr. K. Hofmann / R. Pracht 493. It´s me, O Lord; Bew: Frits Vugteveen 494. Coro di Sciavi Ebrei (slavenkoor)
Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor