Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor

Het begin

Rond en op de Brink in Zuidlaren zijn zoals gewoonlijk diverse festiviteiten georganiseerd. Een aantal Zuidlaarder mannen treffen elkaar daar. Op de een of andere manier komt het gesprek op het vormen van een mannenkoor in dit Noord- Drentse brinkdorp. Enkele van de aanwezige mannen nemen de uitdaging aan om te komen tot het oprichten van een mannenkoor. Dit waren de heren Jaap Hanning, Piet Rusticus en Jaap Broeksma. En zie daar, op 2 juni 1965 kwam men tot het oprichten van het Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor. Met ruim dertig mannen kon worden begonnen aan een op dat moment voor een ieder onzekere toekomst.

Het nu

Nu, 53 jaar later, is het koor nog springlevend met bijna 70 actieve leden. Onder de deskundige directie van Frits Vugteveen is het koor op een hoog zangniveau gebracht.

De geschiedenis

Sinds de oprichting van het koor heeft het ruim 270 keer een concert georganiseerd of medewerking verleend aan een kerkdienst en aan concerten door anderen georganiseerd. In het 40-jarige bestaan van het Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor is het een twee-jarige gewoonte een Kerstconcert te organiseren in de Ontmoetingskerk. Naar dit concert wordt door velen uitgekeken. Een hoogtepunt in het bestaan was het 25-jarig jubileumconcert in schouwburg de Kimme in 1990. Een ander hoogtepunt was het 35-jarig jubileum op 3 juni 2000. Medewerkenden waren de Kantorei uit Radeberg (Dld) o.l.v. Kantor Junghanss en de Martini Brassband uit Groningen. Met geweldig veel plezier deden de leden mee aan twee benefietconcerten gehouden in de Gereformeerde Kerk te Zuidlaren. De opbrengsten voor deze benefietconcerten waren bestemd voor een Joods monument in Zuidlaren (oktober 1999) en voor de renovatie van een kerk in Bersaba, Suriname (februari 2001). Van beide concerten werd een live opname gemaakt die op CD is uitgebracht. Op de twintigste april 2002 vond er een geslaagd concert plaats met de opera- operette vereniging Canzone. Tevens werd in november van hetzelfde jaar meegewerkt aan het uiterst succesvolle "Voices in Concert" in de Martinikerk te Groningen. Op 23 november 2005 gaf het koor een Jubileumconcert ten gehore. Een jubileum concert vanwege het 40 jarig bestaan op 2 juni 2005. Medewerking verleende het ensemble "Collage" uit Dokkum, welke tijdens een landelijk concours met de tweede prijs naar huis ging. Ook het kerstconcert, in december 2006, werd een succes. Medewerking verleende de band "Duflatt", uit Marum. Hiervan is, onder auspiciën van RTV Drenthe, een cd opname gemaakt, welke te beluisteren was op Radio Drenthe. In november 2007 hadden wij het genoegen om met twee mannenkoren tegelijk een tweetal optredens te verzorgen. In Zuidlaren en in Marum was een koor te horen en zien van maar liefst 80 mannen. Dit is heel goed bevallen. In april 2008 deed ons koor, met het "Vredewolds" Christelijk Mannenkoor uit Marum, mee met een regio concert gehouden in Nijeveen. We mogen stellen dat er een mooie beoordeling uit te voorschijn kwam !! In december 2008 is een proef cd gemaakt van ons koor. Ook de korendag in Hoogeveen ,op 25 april 2009, leverde een mooie beoordeling op. Vrijdag 5 november 2010 was de dag dat dit koor samen met het "Vredewolds Christelijk Mannenkoor" uit Marum, en "Crimean" Koor uit de Oekraïne een najaarsconcert hielden. Het resultaat was werkelijk geweldig te noemen. Het Crimean koor was beslist een lust om te zien en horen. (Zie ook foto's uitvoeringen - 5 november 2010) Op 17 december 2011 gaf het koor zijn medewerking aan de Volkskerstzang welke gehouden werd in de "Prins Bernhard Hoeve" in Zuidlaren. ( Zie ook foto's uitvoeringen - 17 december 2011) Op 10 juni 2012 werkte het koor, samen met nog vier koren, mee aan een zondagavond zang voor klienten en familie van het "Zonnehuis Oostergast" in Zuidhorn. De vier koren tesamen bestonden uit plusminus 140 zangers. Het was een prachtig en zonnige avond waar men het grote koor en korps in de buitenlucht kon horen en zien. Helaas beschikken wij nog niet over foto's of ander beeldmateriaal van deze uitvoering. Zondagmiddag 15 december 2013 hielden wij ons twee-jaarlijks Kerstconcert. Dit maal in de "Dorpskerk" in Zuidlaren. Voorafgaande aan de generale repetitie, welke voor aanvang van het concert plaatsvond, zijn er foto's gemaakt door "foto Kia". Deze kunt u vinden onder "Foto's uitvoeringen" en dan onder knop "15 december 2013". Op een prachtige dag, 01 juni 2014, zong ons koor samen met nog 4 andere mannenkoren in het Zonnehuis "Oostergast" in Zuidhorn. Naar verluid stonden zes rijen van 25 personen opgesteld. Wat was het mooi om als grootkoor van 150 mannen daar te zingen; volumineus van klank! Het werd dan ook zeer gewaardeerd. Zaterdag 25 oktober 2014 werd een korendag/middag georganiseerd door de KCZB. Het werd gehouden in de "Laarkerk" in Zuidlaren. Er kwam een mooie beoordeling uit plus een certificaat voor de beste uitvoering van een anderstalig lied (engels). Deze beoordeling kunt U vinden onder "Beoordeling korendag 2014". Op 30 oktober 2014 hadden we weer ons jaarlijkse samenzijn voor leden met echtgenoten en vrijwilligers die ons bijstaan tijdens het ophalen van oud papier. In tegen stelling tot wat we voorheen jaarlijks doen, namelijk een BBQ, hebben we nu een chinees buffet genoten. Dit chinees buffet was echt fantastisch, de catering was in handen van "Keurslager de Vries" uit Zuidlaren. Het jaar 2015 was met recht een feestelijk jaar, immers ons mannenkoor bestond 50 jaren. Op 14 maart werd dit gevierd tijdens een jubileumconcert vanuit de Kandelaarkerk in Westlaren. Een mooi programma was te beluisteren. Op 2 juni 2015 was het precies 50 jaar geleden: Dit werd gevierd met een receptie, welke gehouden werd in " de Meent". velen kwamen feliciteren en de sfeer was gezellig. Familieleden van de drie heren, welke tot de oprichting van ons koor kwamen, werden naar voren gehaald en kregen uit handen van de voorzitter, Henk Brink, een jubileumboek uitgereikt met een prachtig boeket bloemen. Op 11 september 2015 werden de feestelijkheden afgesloten met een bus uitje voor leden en echtgenotes of vriendinnen. Het was een prachtige dag met veel zon en gezelligheid. Zondag 13 december 2015 werd ons jaarlijks kerstconcert uitgevoerd. Dit keer waren er twee dirigenten die ons koor leidden. Ook werd tijdens dit concert symbolisch het dirigeerstokje overgedragen. De Jan Veen vertrok en nu staat het koor onder leiding van Jan Pranger. Op 15 december 2015 werd afscheid genomen van Jan Veen tijdens een gezellig samenzijn. Dinsdag 22 december 2015 hield ons koor een kerstoptreden in "Mozaiek" te Zuidlaren en wel in de nieuwe toneelzaal, welke niet lang daarvoor was geopend. Het koor stond onder leiding van Joke Dorgelo en de muzikale begeleiding was in handen van Fred Luchtenborg. Traditiegetrouw hield het koor op 5 januari 2016, de eerste dinsdagavond van het jaar, na de pauze van haar repetitie, een nieuwjaarsreceptie, waar ook de partners van de leden en de vrijwillige medewerkers met hun partners voor zijn uitgenodigd. Op zondag 17 april heeft het koor zijn medewerking verleend aan een eredienst in de Dorpskerk waar het Kyrië en Gloria, Veni Jesu, Amor mi, Neem mijn leven, laat het Heer, Into my heart en Amazing Grace ten gehore werd gebracht. Op zaterdag 23 april deed het koor mee aan de door de KCZB georganiseerde Vocale- en Muzikale dag in Winsum. Hiervoor had Jan Pranger veel werk gemaakt van de ca. 15 minuten durende Messe Brève die we daar twee keer hebben uitgevoerd, naast twee door KCZB verplichte stukken te weten: ‘Mijn God mijn Herder zorgt voor mij’, van Herman Oldenstijl en ‘Er is een land van louter licht’, van Menno Haantjes. Op zaterdag 10 september 2016 was er een barbecue voor leden, vrijwilligers en hun partners waarmee het (nieuwe) zangseizoen 2016/2017 werd ingeluid. In februari 2017 moest door omstandigheden afscheid worden genomen van onze dirigent, Jan Pranger. Hoe nu verder met het koor: Joke Dorgelo heeft zich bereid verklaart om de periode van een vacature dirigent de honneurs waar te nemen. Echter wat schetst onze verbazing? Het bestuur van het Christelijke Mannenkoor Veendam, met wie CZM al een tijdje in gesprek was om op termijn mogelijk een mooi koorproject te organiseren, en om ook op die manier eens met een lekker groot koor op de bühne te staan, meldde zich bij de secretaris met de mededeling dat het Veendammer koor op dat moment op het punt van ontbinden staat. Hun dirigent, dhr. Vugteveen kan namelijk niet langer verder gaan met een koor wat qua stemverhouding in onbalans is geraakt, en door vertrek van leden onder de dertig leden dreigt te komen. Nu Veendam er weet van heeft dat in Zuidlaren een vacature dreigt vraagt hij zich af of dhr. Vugteveen niet deze vacature zou kunnen opvullen. En stuk of twintig leden komt vanuit Veendam naar Zuidlaren om daar verder te gaan met hun hobby, namelijk het zingen. Per maart 2017 heeft het koor als dirigent De heer Frits Vugteveen, alsmede een instrumentaal repetitor in de persoon van De heer Dirk Swama. Het koor telt momenteel 65 leden. Op 30 april 2017 verleende het koor zijn medewerking aan de eredienst in de "Dorpskerk". Het was de eerste keer dat het koor met zijn nieuwe samenstelling zijn optreden deed. In oktober 2017 liet ons koor van zich horen tijdens een regio-concert, georganiseerd door "Deo Cantemus", in de "Kandlaarkerk" in Westlaren. Het resultaat was mooi te noemen. Zondag 3 december 2017 mochten wij zingen in de "Kruiskerk" te Delfzijl. Zondag 12 november 2017 gaf het koor medewerking aan de eredienst in de "Laarkerk" te Zuidlaren. Ons tweejaarlijks Kerstconcert werd gehouden op 10 december 2017. Dit was een mooi succes te noemen. Op 24 december 2017 verleenden wij medewerking aan de Kerstnachtdienst in de "Poststraatkerk" in Stadskanaal. Aan het einde van deze dienst vertelde de predikante dat het "bijzonder mooi en prachtig" was, en ook dat men allen onder de indruk moet zijn geweest. Zondag 21 januari 2018 was het koor te horen in "De Goede Herderkerk" in Borger, tijdens de eredienst. Meer volgt.
copyright 2018-2023 CZM

Het begin

Rond en op de Brink in Zuidlaren zijn zoals gewoonlijk diverse festiviteiten georganiseerd. Een aantal Zuidlaarder mannen treffen elkaar daar. Op de een of andere manier komt het gesprek op het vormen van een mannenkoor in dit Noord- Drentse brinkdorp. Enkele van de aanwezige mannen nemen de uitdaging aan om te komen tot het oprichten van een mannenkoor. Dit waren de heren Jaap Hanning, Piet Rusticus en Jaap Broeksma. En zie daar, op 2 juni 1965 kwam men tot het oprichten van het Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor. Met ruim dertig mannen kon worden begonnen aan een op dat moment voor een ieder onzekere toekomst.

Het nu

Nu, 53 jaar later, is het koor nog springlevend met bijna 70 actieve leden. Onder de deskundige directie van Frits Vugteveen is het koor op een hoog zangniveau gebracht.

De geschiedenis

Sinds de oprichting van het koor heeft het ruim 270 keer een concert georganiseerd of medewerking verleend aan een kerkdienst en aan concerten door anderen georganiseerd. In het 40-jarige bestaan van het Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor is het een twee-jarige gewoonte een Kerstconcert te organiseren in de Ontmoetingskerk. Naar dit concert wordt door velen uitgekeken. Een hoogtepunt in het bestaan was het 25-jarig jubileumconcert in schouwburg de Kimme in 1990. Een ander hoogtepunt was het 35-jarig jubileum op 3 juni 2000. Medewerkenden waren de Kantorei uit Radeberg (Dld) o.l.v. Kantor Junghanss en de Martini Brassband uit Groningen. Met geweldig veel plezier deden de leden mee aan twee benefietconcerten gehouden in de Gereformeerde Kerk te Zuidlaren. De opbrengsten voor deze benefietconcerten waren bestemd voor een Joods monument in Zuidlaren (oktober 1999) en voor de renovatie van een kerk in Bersaba, Suriname (februari 2001). Van beide concerten werd een live opname gemaakt die op CD is uitgebracht. Op de twintigste april 2002 vond er een geslaagd concert plaats met de opera-operette vereniging Canzone. Tevens werd in november van hetzelfde jaar meegewerkt aan het uiterst succesvolle "Voices in Concert" in de Martinikerk te Groningen. Op 23 november 2005 gaf het koor een Jubileumconcert ten gehore. Een jubileum concert vanwege het 40 jarig bestaan op 2 juni 2005. Medewerking verleende het ensemble "Collage" uit Dokkum, welke tijdens een landelijk concours met de tweede prijs naar huis ging. Ook het kerstconcert, in december 2006, werd een succes. Medewerking verleende de band "Duflatt", uit Marum. Hiervan is, onder auspiciën van RTV Drenthe, een cd opname gemaakt, welke te beluisteren was op Radio Drenthe. In november 2007 hadden wij het genoegen om met twee mannenkoren tegelijk een tweetal optredens te verzorgen. In Zuidlaren en in Marum was een koor te horen en zien van maar liefst 80 mannen. Dit is heel goed bevallen. In april 2008 deed ons koor, met het "Vredewolds" Christelijk Mannenkoor uit Marum, mee met een regio concert gehouden in Nijeveen. We mogen stellen dat er een mooie beoordeling uit te voorschijn kwam !! In december 2008 is een proef cd gemaakt van ons koor. Ook de korendag in Hoogeveen ,op 25 april 2009, leverde een mooie beoordeling op. Vrijdag 5 november 2010 was de dag dat dit koor samen met het "Vredewolds Christelijk Mannenkoor" uit Marum, en "Crimean" Koor uit de Oekraïne een najaarsconcert hielden. Het resultaat was werkelijk geweldig te noemen. Het Crimean koor was beslist een lust om te zien en horen. (Zie ook foto's uitvoeringen - 5 november 2010) Op 17 december 2011 gaf het koor zijn medewerking aan de Volkskerstzang welke gehouden werd in de "Prins Bernhard Hoeve" in Zuidlaren. ( Zie ook foto's uitvoeringen - 17 december 2011) Op 10 juni 2012 werkte het koor, samen met nog vier koren, mee aan een zondagavond zang voor klienten en familie van het "Zonnehuis Oostergast" in Zuidhorn. De vier koren tesamen bestonden uit plusminus 140 zangers. Het was een prachtig en zonnige avond waar men het grote koor en korps in de buitenlucht kon horen en zien. Helaas beschikken wij nog niet over foto's of ander beeldmateriaal van deze uitvoering. Zondagmiddag 15 december 2013 hielden wij ons twee-jaarlijks Kerstconcert. Dit maal in de "Dorpskerk" in Zuidlaren. Voorafgaande aan de generale repetitie, welke voor aanvang van het concert plaatsvond, zijn er foto's gemaakt door "foto Kia". Deze kunt u vinden onder "Foto's uitvoeringen" en dan onder knop "15 december 2013". Op een prachtige dag, 01 juni 2014, zong ons koor samen met nog 4 andere mannenkoren in het Zonnehuis "Oostergast" in Zuidhorn. Naar verluid stonden zes rijen van 25 personen opgesteld. Wat was het mooi om als grootkoor van 150 mannen daar te zingen; volumineus van klank! Het werd dan ook zeer gewaardeerd. Zaterdag 25 oktober 2014 werd een korendag/middag georganiseerd door de KCZB. Het werd gehouden in de "Laarkerk" in Zuidlaren. Er kwam een mooie beoordeling uit plus een certificaat voor de beste uitvoering van een anderstalig lied (engels). Deze beoordeling kunt U vinden onder "Beoordeling korendag 2014". Op 30 oktober 2014 hadden we weer ons jaarlijkse samenzijn voor leden met echtgenoten en vrijwilligers die ons bijstaan tijdens het ophalen van oud papier. In tegen stelling tot wat we voorheen jaarlijks doen, namelijk een BBQ, hebben we nu een chinees buffet genoten. Dit chinees buffet was echt fantastisch, de catering was in handen van "Keurslager de Vries" uit Zuidlaren. Het jaar 2015 was met recht een feestelijk jaar, immers ons mannenkoor bestond 50 jaren. Op 14 maart werd dit gevierd tijdens een jubileumconcert vanuit de Kandelaarkerk in Westlaren. Een mooi programma was te beluisteren. Op 2 juni 2015 was het precies 50 jaar geleden: Dit werd gevierd met een receptie, welke gehouden werd in " de Meent". velen kwamen feliciteren en de sfeer was gezellig. Familieleden van de drie heren, welke tot de oprichting van ons koor kwamen, werden naar voren gehaald en kregen uit handen van de voorzitter, Henk Brink, een jubileumboek uitgereikt met een prachtig boeket bloemen. Op 11 september 2015 werden de feestelijkheden afgesloten met een bus uitje voor leden en echtgenotes of vriendinnen. Het was een prachtige dag met veel zon en gezelligheid. Zondag 13 december 2015 werd ons jaarlijks kerstconcert uitgevoerd. Dit keer waren er twee dirigenten die ons koor leidden. Ook werd tijdens dit concert symbolisch het dirigeerstokje overgedragen. De Jan Veen vertrok en nu staat het koor onder leiding van Jan Pranger. Op 15 december 2015 werd afscheid genomen van Jan Veen tijdens een gezellig samenzijn. Dinsdag 22 december 2015 hield ons koor een kerstoptreden in "Mozaiek" te Zuidlaren en wel in de nieuwe toneelzaal, welke niet lang daarvoor was geopend. Het koor stond onder leiding van Joke Dorgelo en de muzikale begeleiding was in handen van Fred Luchtenborg. Traditiegetrouw hield het koor op 5 januari 2016, de eerste dinsdagavond van het jaar, na de pauze van haar repetitie, een nieuwjaarsreceptie, waar ook de partners van de leden en de vrijwillige medewerkers met hun partners voor zijn uitgenodigd. Op zondag 17 april heeft het koor zijn medewerking verleend aan een eredienst in de Dorpskerk waar het Kyrië en Gloria, Veni Jesu, Amor mi, Neem mijn leven, laat het Heer, Into my heart en Amazing Grace ten gehore werd gebracht. Op zaterdag 23 april deed het koor mee aan de door de KCZB georganiseerde Vocale- en Muzikale dag in Winsum. Hiervoor had Jan Pranger veel werk gemaakt van de ca. 15 minuten durende Messe Brève die we daar twee keer hebben uitgevoerd, naast twee door KCZB verplichte stukken te weten: ‘Mijn God mijn Herder zorgt voor mij’, van Herman Oldenstijl en ‘Er is een land van louter licht’, van Menno Haantjes. Op zaterdag 10 september 2016 was er een barbecue voor leden, vrijwilligers en hun partners waarmee het (nieuwe) zangseizoen 2016/2017 werd ingeluid. In februari 2017 moest door omstandigheden afscheid worden genomen van onze dirigent, Jan Pranger. Hoe nu verder met het koor: Joke Dorgelo heeft zich bereid verklaart om de periode van een vacature dirigent de honneurs waar te nemen. Echter wat schetst onze verbazing? Het bestuur van het Christelijke Mannenkoor Veendam, met wie CZM al een tijdje in gesprek was om op termijn mogelijk een mooi koorproject te organiseren, en om ook op die manier eens met een lekker groot koor op de bühne te staan, meldde zich bij de secretaris met de mededeling dat het Veendammer koor op dat moment op het punt van ontbinden staat. Hun dirigent, dhr. Vugteveen kan namelijk niet langer verder gaan met een koor wat qua stemverhouding in onbalans is geraakt, en door vertrek van leden onder de dertig leden dreigt te komen. Nu Veendam er weet van heeft dat in Zuidlaren een vacature dreigt vraagt hij zich af of dhr. Vugteveen niet deze vacature zou kunnen opvullen. En stuk of twintig leden komt vanuit Veendam naar Zuidlaren om daar verder te gaan met hun hobby, namelijk het zingen. Per maart 2017 heeft het koor als dirigent De heer Frits Vugteveen, alsmede een instrumentaal repetitor in de persoon van De heer Dirk Swama. Het koor telt momenteel 65 leden. Op 30 april 2017 verleende het koor zijn medewerking aan de eredienst in de "Dorpskerk". Het was de eerste keer dat het koor met zijn nieuwe samenstelling zijn optreden deed. In oktober 2017 liet ons koor van zich horen tijdens een regio-concert, georganiseerd door "Deo Cantemus", in de "Kandlaarkerk" in Westlaren. Het resultaat was mooi te noemen. Zondag 3 december 2017 mochten wij zingen in de "Kruiskerk" te Delfzijl. Zondag 12 november 2017 gaf het koor medewerking aan de eredienst in de "Laarkerk" te Zuidlaren. Ons tweejaarlijks Kerstconcert werd gehouden op 10 december 2017. Dit was een mooi succes te noemen. Op 24 december 2017 verleenden wij medewerking aan de Kerstnachtdienst in de "Poststraatkerk" in Stadskanaal. Aan het einde van deze dienst vertelde de predikante dat het "bijzonder mooi en prachtig" was, en ook dat men allen onder de indruk moet zijn geweest. Zondag 21 januari 2018 was het koor te horen in "De Goede Herderkerk" in Borger, tijdens de eredienst. Meer volgt.
copyright 2018-2023 CZM
Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor